خودکشی شش شهروند در شهرهای مختلف کردستان از جملە یک نوجوان و دو زن

خودکشی شش شهروند در شهرهای مختلف کردستان از جملە یک نوجوان و دو زن

19:30 - 10 March 2020

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دست کم شش شهروند در شهرهای ایلام، قصر شیرین، سنندج، ارومیە، روانسر و پیرانشهر بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢٠ اسفند ٩٨ (١٠ مارس ٢٠٢٠)، یک زن جوان اهل ایلام با هویت ” شیوا بساطی“ بە دلیل اختلافات خانوادگی با ردن قرص برنج بە زندگی خود پایان دادە است.

از سوی دیگر و روز دوشنبە ١٩ اسفند ماه، یک زن اهل قصر شیرین با هویت ”مرضیە رضایی“ خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است، این زن ٢٤ سالە بە دلیل مشکلات روانی اقدام بە خودکشی کردە است.

همان روز یک شهروند اهل سنندج با هویت ”محمد نصیری“ بە دلیل فقر و بیکاری خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

یک نوجوان ١٦ سالە اهل ارومیە نیز با هویت “ دیار چپانی” بە دلیل فقر خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

روز یکشنبە ١٨ اسفند ماه نیز، یک شهروند اهل پیرانشهر با هویت ”عبدالقادر چراغی“ بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز کردە است.

همچنین، روز چهارشنبە ١٤ اسفند (٤ مارس) نیز یک شهروند اهل روانسر با هویت ”فرید مختاری“ در دهستان دولت آباد بە دلیل فقر خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است. نامبردە متاهل و پدر یک فرزند بودە است.