خودکشی پناهجوی سقزی در آلمان

خودکشی پناهجوی سقزی در آلمان

22:45 - 11 February 2019

 

هەنگاو: یک پناهجوی جوان اهل سقز در کشور آلمان بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یک شنبە (٢١ بهمن ٩٧ / ١٠ فوریە ٢٠١٩)، یک پناهجوی جوان اهل سقز با هویت ”فاروق قیصری“ ٣١ سالە و فرزند سید علی در یکی از شهرهای ایالت بایرن آلمان بە زندگی خود پایان داد.

آزاد زندی از دوستان فاروق در اینبارە بە ”هەنگاو“ اعلام کرد کە فارق از ١٥ ماه پیش بە آلمان پناهندە شدە و بە دلیل افسردگی در راهرو ساختمان محل زندگیشان خود را حلق آویز کردە است.

فاروق قیصری بە دلیل مشکلات اجتماعی و در خطر بودن جانش، بە آلمان پناهندە شدە بود.