خودکشی چهار جوان در کرمانشاه، درەشهر، سرپل ذهاب و پیرانشهر

خودکشی چهار جوان در کرمانشاه، درەشهر، سرپل ذهاب و پیرانشهر

13:28 - 26 May 2020


هەنگاو: طی روزهای گذشتە دست کم چهار جوان در شهرهای مختلف کردستان بە دلیل فقر بە زندگی خود پایان دادەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٥ خرداد ٩٩ (٢٥ می ٢٠٢٠)، یک جوان ١٧ سالە اهل کرمانشاه با هویت ”مهدی ایمانی“ بە دلیل فقر خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.


همان روز، یک جوان ١٩ سالە اهل پیرانشهر با هویت ”حاصل آلتون“ بە دلیل مشکلات روانی خود را حلق آویز کردە است.


روز یکشنبە ٤ خرداد ماه نیز، یک جوان ١٨ سالە اهل درە شهر ایلام با هویت ”مهدی گراوند“ در یکی از مراکز درمانی ایلام جان سپرد. وی حدودا دو هفتە پیش بە دلیل فقر و بیکاری اقدام بە خودسوزی نمودە بود.


روز شنبە نیز، یک جوان ٢٥ سالە اهل روستای زعفران سرپل ذهاب با هویت ”وحید قنبرویسی“ بە دلیل فقر خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.