خودکشی چهار نفر در شهرهای اسلام آباد، مهاباد، اشنویە و قطور

خودکشی چهار نفر در شهرهای اسلام آباد، مهاباد، اشنویە و قطور

12:12 - 6 August 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە چهار نفر در شهرهای مختلف کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (١٤ مرداد ٩٨ / ٥ آگوست ٢٠١٩)، یک  نوجوان ١٦ سالە اهل مهاباد با هویت ”نیما محمودی آذر“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد.

همان روز، یک زن اهک بخش قطور از توابع شهرستان خوی با هویت ”ملک رودابە“ کە دو هفتە پیش بە دلیل مشكلات خانوادگی اقدام بە خودسوزی کردە بود، بە دلیل شدت جراحات جانش را از دست داد.

از سوی دیگر،  روز شنبە (١٢ مرداد / ٣ ژوئیە) یک زن اهل اسلام آباد استان کرمانشاه با هویت ”شیوا مهری“  ٣٣ سالە بە دلیل اختلاف با همسرش از طریق خوردن قرص بە زندگی خود پایان دادە است.

همچنین، طی روزهای گذشتە یک جوان اهل اشنویە با هویت ”محمد رضا با شرافت“ بە دلیل فقر و بیکاری خود را حلق آویز کردە است.