خودکشی یک دختر ١٦ سالە در پاوە + آمار

خودکشی یک دختر ١٦ سالە در پاوە + آمار

22:11 - 2 May 2020


هەنگاو: یک دختر نوجوان در شهرستان پاوە اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ١١ اریبهشت ٩٩ (٣٠ آوریل ٢٠٢٠)، یک دختر نوجوان ١٦ سالە اهل شهرستان پاوە با هویت ”شیلان شبرنگ“ خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، شیلان شبرنگ اهل روستای هجیج و ساکن شهرستان پاوە بودە و بە دلیل اختلافات و مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کردە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی چهار ماه گذشتە دست کم ٦ دختر زیر ١٨ سال در شهرهای جوانرود، پاوە، اشنویە، هلیلان و بوکان بە زندگی خود پایان دادەاند.