خودکشی یک زن در مریوان و دو جوان در سقز و ماکو

خودکشی یک زن در مریوان و دو جوان در سقز و ماکو

22:13 - 6 October 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە یک زن در مریوان و دو جوان در شهرهای سقز و مریوان بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١٣ مهر ٩٨ (٥ اکتبر ٢٠١٩) یک زن اهل مریوان با هویت ”سیران آقایی“ ٣٣ سالە کە پیشتر  بە دلیل اختلافات خانواگی اقدام بە خودسوزی کردە بود، بە دلیل شدت جراحات جانش را از دست دادە است.

همان روز یک جوان ١٨ سالە اهل ماکو با هویت ”اسماعیل راسق قزلباش“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

از سوی دیگر روز جمعە ١٢ مهر ماه نیز، یک جوان اهل سقز با هویت ”شهریار احمدیاری“ بە دلایل نامعلومی با خردن قرص بە زندگی خود پایان دادە است.