خودکشی یک زن ٥٢ سالە در دیواندرە و یک جوان در دهگلان

خودکشی یک زن ٥٢ سالە در دیواندرە و یک جوان در دهگلان

15:31 - 7 September 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە یک زن در دیواندرە و یک جوان در دهگلان بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز جمعە ١٥ شهریور ٩٨ (٦ سپتامبر ٢٠١٩)، یک جوان ٢٢ سالە  اهل دهگلان با هویت ”سعید طهماسبی“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را بە داخل سد سیاه سنگ انداختە و جانش را از دست دادە است.

از سوی دیگر و روز پنج شنبە، یک زن ٥٢ سالە اهل روستای ”درە اسب“ دیواندرە با هویت ”چینی پرویزی“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق اویز و بە زندگی خود پایان دادە است.