زخمی شدن دو کولبر در مرزهای خوی و پیرانشهر

زخمی شدن دو کولبر در مرزهای خوی و پیرانشهر

18:02 - 14 July 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو کولبر کرد در مرزهای خوی و پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە (٢١ تیر ٩٨  / ١٢ ژوئیە ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرز قطور شهرستان خوی بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را زخمی کردەاند.

هویت این کولبر ٢٩ سالە ”کریم فارسی“ اهل قطور اعلام شدە است کە بە دلیل شدت جراحات جهت مداوا بە مراکز درمانی ارومی اعزام شدە است.

از سوی دیگر و طی روزهای گذشتە، یک کولبر اهل نقدە با هویت ”ناصح شریفی“ فرزند مراد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح مستقر در مرزهای پیرانشهر زخمی شدە است.