زخمی شدن کاسبکار مریوانی توسط نیروهای انتظامی در کرمانشاه

زخمی شدن کاسبکار مریوانی توسط نیروهای انتظامی در کرمانشاه

08:39 - 19 October 2020

 

هەنگاو: یک کاسبکار اهل مریوان در شهر کرمانشاه با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی بە شدت زخمی شدە و تاکنون سە بار مورد عمل جراحی گرفتە و هنوز نگذاشتەاند کە خانوادەاش با وی ملاقات کنند.
برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز پنجشنبە ٢٤ مهر ٩٩ (١٥ اکتبر ٢٠٢٠)، نیروی انتظامی کرمانشاه بە ظن حمل کالای قاچاق بە سوی یک اتومبیل ”پژو“ آتش گشودە و رانندە آن بە شدت زخمی شدە است.

خبرنگار هەنگاو در کرمانشاه اعلام کرد کە، در نتیجە تیراندازی نیروهای انتظامی رانندە اتومبیل پژو با هویت “اسماعیل نوروزی” ٣٦ اهل شهرک “کانی دینار” از توابع مریوان بە شدت زخمی شدە است.
بە گفتە یک منبع مطلع، اسماعیل نوروزی مورد اصابت چندین گلولە قرار گرفتە و تاکنون در بیمارستان طالقانی کرمانشاه سە بار مورد عمل جراحی قرار گرفتە است.
یک منبع نزدیک بە خانوادە نوروزی در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، نیروهای انتظامی تاکنون اجازە ندادەاند هیچ یک از اعضای خانوادەاش با وی ملاقات داشتە باشند.