زخمی شدن کاسبکار پیرانشهری با شلیک مستقیم نیروهای مسلح

زخمی شدن کاسبکار پیرانشهری با شلیک مستقیم نیروهای مسلح

10:54 - 10 March 2020

 

 هەنگاو: یک کاسبکار اهل پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە شدت زخمی گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١٩ اسفند ٢٠١٩ (٩ مارس ٢٠٢٠)، نیروهای مسلح مستقر در پایگاه دواب پیرانشهر بە ظن حمل کالای قاچاق بە سوی اتومبیل یک کاسبکار کرد آتش گشودەاند.

خبرنگار هەنگاو در پیرانشهر اعلام کرد کە در اثر تیراندازی این نیروها، رانندە اتومبیل با هویت ”مولود بی شیر“ اهل روستای ”کولیج“ پیرانشهر بە شدت زخمی شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، مولود بە دلیل شدت جراحات بە مراکز درمانی پیرانشهر منتقل و هم اینک تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد.