زخمی شدن یک شهروند اهل اقلیم کُردستان با شلیک نیروهای سپاه پاسداران

زخمی شدن یک شهروند اهل اقلیم کُردستان با شلیک نیروهای سپاه پاسداران

22:35 - 8 August 2020


هەنگاو: نیروهای سپاه پاسداران کە در مرزهای شهرستان سردشت مستقر می باشند، با تیراندازی بە داخل خاک اقلیم کُردستان یک دامدار را زخمی کردند.


برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، شورش اسماعیل، رئیس پلیس منطقە اداری راپرین در استان سلیمانیە روز شنبە ١٨ مرداد ٩٩ (٨ آگوست ٢٠٢٠) اعلام کرد کە، نیروهای سپاه پاسداران بە سوی دامداران منطقە آتش گشودە و در نتیجە تیراندازی آنها یک دامدار ٣٠ سالە با هویت ”ی . ر . خ“ زخمی شدە است.


این دامدار کە اهل شهر پشدر از توابع قلعەدزە می باشد، بە دلیل عمیق بە دلیل اینکە گلولە بە صورتش اصابت کردە جهت مداوا بە مراکز درمانی سلیمانیە منتقل شدە است.