زخمی کردن یک کاسبکار و بازداشت یک کاسبکار دیگر در قصر شیرین

زخمی کردن یک کاسبکار و بازداشت یک کاسبکار دیگر در قصر شیرین

11:53 - 22 January 2020

 

هەنگاو: نیروهای مسلح ایران در جادەهای قصر شیرین بە سوی اتومبیل یک کاسبکار کرد آتش گشودە و یک کاسبکار را زخمی و یکی دیگر را بازداشت کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٣٠ دی ٩٨ (٢٠ ژانویە ٢٠٢٠)، نیروهای انتظامی شهرستان قصرشیرین از توابع استان کرمانشاه بە سوی اتومبیل یک کاسبکار کرد کە هیچ گونە باری هم همراه نداشتە آتش گشودە و رانندە آن را بە شدت زخمی کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، در نتیجە تیراندازی این نیروها رانندە اتومبیل با هویت ”مظهر سید رستمی“ فرزند علی و اهل روستای ”رجبی تاوگوزی“ از توابع شهرستان ثلاث باباجانی بە شدت زخمی شدە و جهت مداوا بە بیمارستان طالقانی کرمانشاه منتقل شدە است.

همچنین، یکی دیگر از سرنشینان این اتومبیل با هویت ”فاتح میرزایی“ اهل روستای ”میدان نمک“ ثلاث باباجانی از سوی نیروهای انتظامی بازداشت شدە و سرنوشتش نامعلوم می باشد.