زهرا محمدی با گذشت یک ماه همچنان در بازداشت بە سر می برد

زهرا محمدی با گذشت یک ماه همچنان در بازداشت بە سر می برد

00:15 - 23 June 2019

 

هەنگاو: زهرا محمدی فعال مدنی و رئیس انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین سنندج پس از یک ماه بازداشت همچنان در بازداشت بە سر می برد.

بر پایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشت ٣٠ روز از بازداشت زهرا محمدی، از فعالین مدنی ساکن سنندج وه همچنان بە صورت غیر قانونی  و بدون آنکە تفهیم اتهام شود در بازداشت بە سر می برد.

زهرا محمدی، روز پنج شنبە (٢ خرداد ٩٨ / ٢٣ می ٢٠١٩)، پس از هجوم نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزلش هم زمان با دو عضو دیگر انجمن نوژین  بازداشت شد. ریبوار منبری و ادریس منبری  ظهر روز یک شنبە و پس از ٤ روز از زندان آزاد شدند اما زهرا با گذشت یک ماه از بازداشت تفهیم اتهام نشدە و در بازداشت بە سر می برد.

زهرا محمدی ٢٨ سالە کە اصالتا اهل روستای ”سروالە“ دهگلان“ بودە و ساکن شهرک نایسر سنندج می باشد، مدرک کارشناسی ارشد ژئوپولوتیک را از دانشگاه بیرجند اخذ نمودە است.

این فعال مدنی مدت ١٠ سال است کە در روستاهای اطراف سنندج  و خود شهر سنندج مشغول تدریس زبان کردی می باشد و در سال ١٣٩٢ یکی از موسسین انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین بودە است. وی با اکثریت آراء هیئت مدیرە نوژین، بە عنوان رئیس این انجمن انتخاب شدە است.

انجمن نوژین یکی از انجمن های فرهنگی و اجتماعی فعال در استان کردستان می باشد کە در چندین شهر این استان از جملە سنندج، کامیاران، دهگلان، سقز و بانە فعالیت دارد.