سرما جان کولبر اهل چالدران را گرفت

سرما جان کولبر اهل چالدران را گرفت

13:24 - 3 March 2021

 

حمایت از هەنگاو

هه‌نگاو: یک کولبر اهل چالدران در حین کولبری در مرزهای این شهرستان با کشور ترکیه در اثر سرمازدگی جانباخت.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، بامدار روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ( ۳ مارس ۲۰۲۱)، یک کولبر اهل چالدران با هویت “ابراهیم پورمحمد” در حین کولبری در مرزهای این شهرستان در اثر سرمازدگی جانباخت.

ابراهیم پورمحمد ٢٧ ساله، متاهل و اهل روستای “قره‌جوران" چالدران بوده است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه فوریه ۲۰۲۱، دست‌کم ١٦ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٥٦٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.