سنندج، شش زندانی جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی منتقل شدەاند

سنندج، شش زندانی جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی منتقل شدەاند

21:41 - 19 April 2020


هەنگاو: شش زندانی اهل شهرهای بانە، کرمانشاه و دهگلان کە بە اعدام محکوم شدە بودند، جهت اجرای حکم بە سلول های انفرادی زندان مرکزی سنندج منتقل شدەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز یکشنبە ٣١ فروردین ٩٩ (١٩ آوریل ٢٠٢٠)، شش زندانی محکوم بە اعدام محبوس در زندان مرکزی سنندج جهت اجرای حکم بە سلول های انفرادی این زندان منتقل شدەاند.


این شش زندانی کە اهل شهرهای بانە، دهگلان و کرمانشاه می باشند، همگی بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدەاند و قرار است ساعات اولیە بامداد دوشنبە اول اردیبهشت ماه حکم آنها اجرا شود.


هویت احراز شدە این شش زندانی برای هەنگاو بە شرح زیر می باشد؛
١_ لقمان احمدپور اهل بانە
٢_ رامیار مصلح اهل بانە
٣_ واحد فیضی اهل بانە
٤_ سینا محمدی اهل دهگلان
٥_ عدنان میرکی اهل دهگلان
٦_ سعید محمدی فر اهل کرمانشاه