سنندج/ انتقال دو زندانی جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی

سنندج/ انتقال دو زندانی جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی

19:01 - 25 July 2020


هەنگاو: دو زندانی محبوس در زندان مرکزی سنندج کە بە اعدام محکوم شدە بودند، جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی منتقل شدند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز شنبە ٤ مرداد ٩٩ (٢٥ ژوئیە ٢٠٢٠)، دو زندانی محبوس در زندان مرکزی سنندج کە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدەاند، جهت اجرای حکم بە سلول های انفرادی این زندان منتقل شدەاند.


خبرنگار هەنگاو هویت این دو زندانی را ”سعید محمدی فر“ اهل کرمانشاه و ”مرتضی پیرخضری“ اهل سنندج اعلام کردە است.


سعید محمدی فر ماه رمضان امسال همراه با پنج زندانی دیگر جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی منتقل شدە بود، کە اجرای حکم وی بە بعد از ماه رمضان موکول شد.