سید رضا احمدی بە زندان مرکزی نقدە منتقل شد

سید رضا احمدی بە زندان مرکزی نقدە منتقل شد

11:18 - 23 October 2019

 

هەنگاو: یک شهروند بازداشت شدە اهل پیرانشهر پس از بیش از دو ماه بازداشت در بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە بە زندان مرکزی نقدە منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢٨ مهر ٩٨ (٢٠ اکتبر ٢٠١٩)، سید رضا احمدی، شهروند بازداشت شدە اهل روستای ”ترکش“ پیرانشهر، پس از ٧٠ روز نگهداری در بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە و اتمام بازجویی ها بە زندان مرکزی نقدە منتقل شدە است.

سید رضا احمدی روز پنج شنبە ١٠ مرداد ٩٨ (١٨ آگوست ٢٠١٩)، بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران توسط نیروهای ادارە اطلاعات پیرانشهر بازداشت و بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدە بود.