سیروان ابراهمی، مسئول انجمن نوژین در کامیاران با وثیقە آزاد شد

سیروان ابراهمی، مسئول انجمن نوژین در کامیاران با وثیقە آزاد شد

13:34 - 12 September 2019

 

هەنگاو: یکی از اعضای بازداشت شدە انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین و مسئول شاخە کامیاران این انجمن، پس از دو ماه و نیم حبس با قرار وثیقە سنگین آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، امروز پنج شنبە ٢١ شهریور ٩٨ (١٢ سپتامبر ٢٠١٩)، سیروان ابراهیمی، مسئول انجمن نوژین در کامیاران پس از دو ماه و نیم حبس در بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنندج با وثیقە ٥٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

سیروان ابراهیمی شامگاه چهارشنبە ٥ تیر ٩٨ (٢٦ ژوئیە ٢٠١٩)، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران بازداشت شدە بود.

یکی دیگر از اعضای انجمن نوژین در کامیاران با هویت “منت رحمانی” همان روز بازداشت شدە بود و بر طبق گزارش رسیدە روز شنبە با وثیقە آزاد خواهد شد.

زهرا محمدی، رئیس این انجمن همچنان بلاتکلیف بودە و خانوادەاش سە ماه است کە نتوانستەاند با وی ارتباط برقرار کنند.

از سوی دیگر، آرام زندی، فعال کارگری اهل سنندج امروز و پس ا زد وهفتە بازداشت با وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد.

همچنین چند روز پیش نیز “فایق یوسفی” عضو گروه کوهنوردی “هەلو” در سقز پس از دو ماه و با وثیقە از زندان آزاد شد.