سیروان رحیمی بە تحمل ١٣ ماه حبس محکوم شد

سیروان رحیمی بە تحمل ١٣ ماه حبس محکوم شد

11:06 - 8 March 2020

 

هەنگاو: یکی از فعالین مدنی دهگلان (دیولان) در استان کردستان از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، سیروان رحیمی، فعال مدنی ساکن دهگلان از سوی دادگاه انقلاب سنندج بە تحمل ١٣ ماه حبس محکوم شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این حکم بە اتهام ”همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)“ صادر شدە است.

سیروان رحیمی  ساعت ٩ شامگاه شنبە ٦ مهر ٩٨ (٢٨ سپتامبر ٢٠١٩)،از سوی نیروهای ادارە اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت و اسفند ماه امسال پس از پنج ماه حبس با وثیقە و موقتا از زندان آزاد شدە بود.

گفتنیست کە سیروان رحیمی سە سال پیش نیز بە همین اتهام بە مدت یک ماه بازداشت شدە بود.