سە تن از بازداشت شدگان مریوان بە اخلال در نظم عمومی متهم شدند

15:42 - 18 May 2019

 

هەنگاو: سە تن از بازداشتش شدگان مریوان کە در پی تجمع اعتراضی بە خشونت علیە زنان بازداشت و موقتا آزاد شدە بودند، بە دادگاه احضار و بە اخلال در نظم عمومی متهم شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە (٢٨ اردیبهشت ٩٨ / ١٨ می ٢٠١٩)، سمیە روزبە، دیمن فتحی و محمد دانش در پی تماس شعبە ٤ دادسرای عمومی و انقلاب مریوان بە دادگاه رفتند.

یک منبع مطلع در اینبارە بە ”هەنگاو“ اعلام کرد کە قاضی مصر بودە کە این سە تن بازداشت شوند و سمیە و دیمن بە کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شوند کە با پافشاری یکی از وکلا موفق بە این کار نشدە است.

قاضی دادگاه این سە تن را بە اخلال در نظم عمومی متهم نمودە و سپس با کفالت ٢٥ مییون تومانی (فیش حقوقی معلم) موقتا آزاد شدەاند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە  محمد دانش  بە پزشك قانونی رفتە و از مامورین نیروی انتظامی شکایت کردە است. آقای دانش در حین بازداشت بە شدت از سوی نیروهای انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتە بود.

عصر پنجشنبە (٢٦ اردیبهشت ٩٨/ ١٦ می ٢٠١٩)، نیروهای امنیتی حکومت ایران بە روستای کولان مریوان یورش و دست کم٧ تن از فعالین مدنی معترض بە قتل زنان را بازداشت کردەاند.