شمار قربانیان ویروس کرونا در کردستان بە ٣١٥ نفر رسید

شمار قربانیان ویروس کرونا در کردستان بە ٣١٥ نفر رسید

21:33 - 29 March 2020

 

هەنگاو: با جانباختن ١٥ شهروند دیگر کرد کە بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادند و با احتساب این موارد شمار قربانیان کرونا در کردستان بە ٣١٥ نفر رسید.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو، طی ٢٤ ساعت گذشتە دست کم ١٥ شهروند دیگر در شهرهای مریوان(٣ مورد)، سنندج (٢ مورد)، کامیاران (١ مورد)، قروە (١مورد)، ارومیە (١ مورد)،  خوی (١ مورد)، کرمانشاه (١ مورد)، سنقر ( ١ مورد)، ایلام (٣ مورد)، و ایوان غرب (١ مورد) بە دلیل ابتلا بە بیماری کرونا جانشان را از دست دادەاند کە ٤ نفر از آنها در شهرهای کرمانشاه، خوی، قروە و مریوان، زن بودەاند.


در فقدان سیستم اطلاع رسانی رسمی و قابل اعتماد، سازمان حقوق بشری هەنگاو با دریافت آخرین آمار و اطلاعات از منابع موثق، آمار فوت شدگان از ابتدای شیوع این ویروس در کردستان رابه شرح ذیل اعلام می دارد. شایان ذکر است کە هەنگاو به صورت منظم آخرین آمار مربوطه را برای آگاهی عموم به روز رسانی می کند.


با استناد بە آمار هەنگاو طی روزهای گذشتە دست کم ٣١٥ مورد مرگ شهروندان بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا در کردستان ثبت شدە است کە ١٠٢ نفر از آنها زن و ٢١٣ نفر نیز مرد بودەاند.


تفکیک بر حسب استان ها
استان ایلام : ٥١ مورد شامل (١٧ زن و ٣٤ مرد)
استان کرمانشاه: ٧٠ مورد شامل (٢٥ زن و ٤٥ مرد)
استان کردستان (سنندج): ١١٥ مورد شامل (٣٥ زن و ٨٠ مرد)
استان آذربایجان غربی (ارومیە): ٧٩ مورد شامل (٢٦ زن و ٥٣ مرد)


ثبت این آمار از سوی هەنگاو در حالی است کە رسانەهای حکومت تنها ١٥٥ نفر را رسما اعلام کردەاند. برطبق آمار حکومتی در استان کردستان ٥١ مورد، در استان آذربایجان غربی ٥٣ مورد، در استان کرمانشاه ٢٧ مورد و در استان ایلام ٢٤ مورد ثبت شدە است.


تفکیک بر حسب شهرها
سقز (٥٦ مورد)، کرمانشاه (٣٥ مورد)، ارومیە(٣٠ مورد)، ایلام (٢٤ مورد)، سنندج (١٩ مورد)، ایوان غرب (١٥ مورد)، سنقر (١٤ مورد) ، گیلان غرب (٥ مورد)، سرپل ذهاب (٦ مورد)، بانە (٩ مورد)، خوی (١٣ مورد)، بوکان (٨ مورد)، قروە (١٠ مورد)، میاندوآب (٧ مورد)، پیرانشهر (٦ مورد)، کنگاور (٥ مورد)، کامیاران (٨ مورد)، مریوان (٦ مورد)، بیجار (٤ مورد)، تکاب (٣ مورد)، شاهین دژ (٥ مورد)، ملکشاهی (١ مورد)، دالاهو (١ مورد)، اشنویە (٢ مورد)، چایپارە (١ مورد)، نقدە (١ مورد)، ربط (٢ مورد)،اسلام آباد غرب (١ مورد)، پاوە (١ مورد)، مهران (٥مورد)، مهاباد (٢ مورد)، هرسین (٢ مورد)، درە شهر (٣ مورد)، دیواندرە (٤ مورد)، دهلران (١ مورد)، بدرە (١ مورد).