شمار قربانیان ویروس کرونا در کردستان بە ٩٠ نفر رسید

شمار قربانیان ویروس کرونا در کردستان بە ٩٠ نفر رسید

22:19 - 14 March 2020هەنگاو: کرونا همچنان در کردستان قربانی می گیرد و شمار شهرهایی کە با این ویروس درگیر هستند و همچنین شمار کسانی کە بە این ویروس ابتلا شدەاند روز بە روز بیشتر می شود.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو، طی ٢٤ ساعت گذشتە دست کم ٩ شهروند دیگر در شهرهای سقز، سرپل ذهاب، سنندج و کرمانشاه  بە دلیل ابتلا بە بیماری کرونا جانشان را از دست دادەاند کە ٤ نفر از آنها در شهرهای سقز (٣ مورد) و سرپل ذهاب (١ مورد) زن بودەاند.

در فقدان سیستم اطلاع رسانی رسمی و قابل اعتماد، سازمان حقوق بشری هەنگاو با دریافت آخرین آمار و اطلاعات از منابع موثق، آمار فوت شدگان از ابتدای شیوع این ویروس در کردستان رابه شرح ذیل اعلام می دارد. شایان ذکر است کە هەنگاو به صورت منظم آخرین آمار مربوطه را برای آگاهی عموم به روز رسانی می کند.

با استناد بە آمار هەنگاو طی دو هفتە گذشتە دست کم ٩٠ مورد مرگ شهروندان بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا در کردستان ثبت شدە است کە ٢٥ نفر از آنها زن و ٦٥ نفر نیز مرد بودەاند.

تفکیک بر حسب استان ها
استان ایلام : ٩ مورد شامل (١ زن و ٨ مرد)
استان کرمانشاه: ٢٦ مورد شامل (٧ زن و ١٩ مرد)
استان کردستان (سنندج): ٤٤ مورد شامل (١٣ زن و ٣١ مرد)
استان آذربایجان غربی (ارومیە): ١١ مورد شامل (٤ زن و ٧ مرد)

شهرهای سقز و کرمانشاه بە ترتیب با ثبت ٣٢ و ١٦ مورد مرگ در اثر ابتلا بە ویروس کرونا بیشترین آمار را داشتە و بقیە موارد در شهرهای ایلام (٨ مورد)، ملکشاهی (١ مورد)، سرپل ذهاب (٥ مورد)، سنقر (٣ مورد) ، سنندج (٩ مورد)، مریوان (١ مورد)، میاندوآب (٢ مورد)، پیرانشهر (١ مورد)، ارومیە(٥مورد)، دالاهو (١ مورد)، کنگاور (١ مورد)، قروە (١ مورد)، بانە (١ مورد) و اشنویە (١ مورد) و بوکان (٢ مورد) ثبت شدە است.