شهرام صفری پس از احضار بە دادگاه با وثیقە آزاد شد

شهرام صفری پس از احضار بە دادگاه با وثیقە آزاد شد

19:10 - 12 April 2020


هەنگاو: یک روزنامە نگار اهل سرپل ذهاب پس انتشار اخباری دربارە شیوع کرونا از سوی دادگاه این شهر احضار و با وثیقە ٦٠ میلیون تومانی آزاد شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٣ فروردین ٩٩ (١١ آوریل ٢٠٢٠)، شهرام صفری، روزنامەنگار اهل سرپل ذهاب بە دادگاه انقلاب این شهر احضار و بە مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت و سپس با وثیقە ٦٠ میلیون تومانی آزاد شد.


یک منبع مطلع از سرپل ذهاب در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، شهرام صفری با شکایت دانشگاه علوم پزشکی استان کرماشاه به اتهام انتشار آمار مبتلایان به ویروس کرونا در این استان و نیز نشر اکازیب و تشویش اذهان عمومی بە دادگاه شهرستان سرپل ذهاب احضار شدە است.