شهرام فرهادی بازداشت و بە زندان سنندج منتقل شد

شهرام فرهادی بازداشت و بە زندان سنندج منتقل شد

10:55 - 22 January 2019

 

هەنگاو: شهرام فرهادی از فعالین مدنی ساکن شهر سنندج (سنە) کە سال گذشتە بە حبس محکوم شدە بود، بازداشت و بە زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (١ بهمن ٩٧ / ٢١ ژانویە ٢٠١٩)، نیروهای امنیتی حکومت ایران بە منزل شهرام فرهادی، از فعالین مدنی ساکن شهر سنندج یورش و وی را بازداشت کردەاند.

این فعال مدنی کرد پس از بازداشت جهت سپری نمودن ٢ سال حکم حبس خود، راهی زندان مرکزی این شهر شدە است.

شهرام فرهادی، روز پنج شنبە (٢٥ آبان ماه ٩٦ / ١٦ نوامبر ٢٠١٧)، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران و در حین جمع آوری کمک برای زلزلە زدگان استان کرمانشاه (کرماشان)  بازداشت شدە بود.

وی نهایتا روز دوشنبە (٢٣ بهمن ٩٦/ ١٢ فوریە ٢٠١٨)، از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج  بە تهام ”همکاری با یکی از احزاب کرد اپوسیون حکومت ایران“بە تحمل ٤ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم بعدا از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان (سنندج) بە ٢ سال حبس تعزیری کاهش یافت.