شهروند مریوانی با خطر اجرای حکم اعدام روبروست، وی اقدام بە دوختن لبها و چشمهایش کردە است

12:12 - 17 April 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل مریوان کە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود، با خطر اجرای حکمش طی روزهای آتی روبروست.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک زندانی اهل مریوان با هویت ”احمد ایرانی؛ کە در زندان مرکزی سنندج محبوس می باشد، با خطر اجرای قریب اوقوع حکم اعدام روبروست. 

احمد ایرانی سال ١٣٩٠ بە اتهام قتل عمد در یک نزاع دست جمعی کە بر سر یک قطعە زمین در مریوان صورت گرفتە بود، بازداشت و بە اعدام محکوم شد.

بە گفتە منابع مطلع، وی چندی پیش که فهمید قرار است حکم اعدامش اجرا شود اقدام به خودزنی و دوختن چشمهای خود کرده بود.

خانواده این زندانی روز یکشنبه به همراه عده‌ای از فعالان مدنی مریوان در طی تجمعی از شکات پرونده خواستند تا وی را اعدام نکنند.

احتمالا اجرای حکم اعدام احمد ایرانی به هفته آینده موکول شده است و وی با خطر اجرای حکمش روبروست.