شکنجە کولبر جوان از سوی نیروهای مسلح ایران

شکنجە کولبر جوان از سوی نیروهای مسلح ایران

13:53 - 29 June 2019

 

هەنگاو: یک کولبر جوان اهل مریوان از سوی نیروهای مسلح ایران بە شدت شکنجە شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه پنج شنبە (٦ تیر ٩٨ / ٢٧ ژوئن ٢٠١٩)، یک کولبر جوان اهل مریوان در گردنە تەتە از سوی نیروهای مسلح ایران مورد شکنجە قرار گرفتە است.

هویت این کولبر ٣٤ سالە ”سرحد راه پیکر“ اعلام شدە کە پدر دو فرزند می باشد.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای مسلح ایران کە در مرز تەتە هورامان مستقر هستند، این کولبر جوان را بە مدت چند ساعت مورد شکنجە قرار دادەاند.

سرحد راه پیکر هم اکنون در بیمارستان مریوان تحت مراقبت های پزشكی قرار دارد.