صدور حکم اعدام برای یک فعال سیاسی کرد

صدور حکم اعدام برای یک فعال سیاسی کرد

10:57 - 1 January 2020

 

هەنگاو: یک فعال سیاسی کرد از سوی دادگاه انقلاب سنندج بە اعدام و یکی دیگر نیز بە تحمل پنج سال حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٨ دی ٩٨ (٢٩ دسامبر ٢٠١٩)، حکم اعدام ”هوشمند علی پور“، فعال سیاسی اهل سردشت و همچنین حکم پنج سال حبس ”محمد استاد قادر“ اهل سقز بە وکیل و خانوادەهای آنها ابلاغ شدە است.

این دو فعال سیاسی در تاریخ ٩ آبان (٣١ اکتبر) بە اتهام ”بغی“ از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمە شدە بودند.

خانوادە هوشمند علی پور با انتشار بیانیەای کە نسخەای از آن را برای ”هەنگاو“ ارسال کردەاند، خبر صدور حکم اعدام برای فرزند خود را تایید کردەاند.

محمد استاد قادر و هوشمند علی پور کە عضو پارت آزاد کردستان (پاک) بودەاند، روز جمعە ١٢ مرداد ٩٧ (٣ آگوست ٢٠١٨) از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و تنها پس از ٤ روز از بازداشت ، اعترافات اجباری این دو عضو پارت آزادی کوردستان در بخش اخبار شبانگهای ٢٠:٣٠ شبکەخبر ایران پخش شد.

هەنگاو پیشتر گزارش داده بود که نامبردگان از لحظه بازداشت تحت شکنجه روانی و فیزیکی نیروهای امنیتی جهت ارائه اطلاعات نسبت احزاب کردستانی و فعالین سیاسی کرد قرار داشته اند.