صدور حکم حبس برای سە فعال زیست محیطی در سنندج

صدور حکم حبس برای سە فعال زیست محیطی در سنندج

14:48 - 16 March 2020


هەنگاو: سە فعال زیست محیطی اهل سنندج از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە حبس محکوم شدند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢٦ اسفند ٩٨ (١٦ مارس ٢٠٢٠)، شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج سە فعال زیست محیطی این شهر را هر کدام بە تحمل ٣ ماه و یک روز حبس محکوم نمود.


بر طبق حکم صادرە هر یک از آرمان وفایی، فردین کریمی و افشین شیخ الاسلامی هر کدام بە تحمل سە ماه و یک روز حبس محکوم شدەاند.


این حکم بە اتهام ”همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و بە ریاست قاضی سعیدی صادر شدە است.


این سە فعال کرد در تاریخ ٢٧ و ٢٨ بهمن ماه سال ٩٧ بازداشت و پس از یک ماه نگهداری در سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران، هر کدام با وثیقەهای سنگین ٥٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شدە بودند.


آرمان وفایی در جریان اعتراضات آبان ماه امسال نیز بازداشت و پس از سە ماه با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شدە بود.


افشین شیخ الاسلامی مقیم آمریکا بودە و برای رسیدگی به وضعیت پدر و مادرش که هر دو بیمار و تنها هستند، به ایران بازگشته بود کە از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.


منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە امروز برای هفت شهروند در این دادگاه حکم صادر شدە است، اما تاکنون هویت چهار شهروند دیگر برای هەنگاو احراز نشدە است.