صدور حکم حبس برای یکی از بازداشت شدگان آبان ماه جوانرود

صدور حکم حبس برای یکی از بازداشت شدگان آبان ماه جوانرود

17:44 - 29 February 2020

 

هەنگاو: یک شهروند اهل کرمانشاه کە در جریان اعتراضات آبان ماه امسال در شهر جوانرود بازداشت شدە بود، بە حبس محکوم شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە یک شهروند اهل کرمانشاه با هویت ”امین کاسب“ از سوی دادگاه انقلاب این شهر بە اتهام ” تشویش اذهان عمومی و همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت“ بە تحمل ٢ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

امین کاسب در جریان اعتراضات آبان ماه امسال کە پس از افزایش قیمت بنزین در بیش از صد شهر ایران روی داد، در شهر جوانرود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چندی با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە بود.