صدور حکم ٧ سال حبس برای ادریس کسروی

23:24 - 19 August 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل پیرانشهر کە اواسط خرداد ماه بازداشت شدە بود، از سوی دستگاه قضایی حکومت بە حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە ادریس کسروی شهروند اهل پیرانشر از سوی شعبە ١٠٢ دادگاه کیفری پیرانشهر بە ریاست قاضی امیر فراست، جمعا بە ٧ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، ادریس کسروی بە اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران بە ٥ سال حبس، بە اتهام فعالیت تبلیغی علیە نظام بە یک سال حبس و بە اتهام تردد غیرمجاز از مرز بە یک سال حبس و جمعا بە ٧ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

با توجە بە قانون تجمیع احکام بیشترین حکم یعنی ٥ سال حبس تعزیری این شهروند کرد قابل اجرا می باشد.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە ادریس کسروی بە حکم صادرە اعتراض و پروندە بە دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شدە است.

 سید ادریس کسروی روز دوشنبە ١٣ خرداد ٩٨ (٣ ژوئن ٢٠١٩)، پس از احضار بە ادارە اطلاعات پیرانهشر بازداشت شدە است.

این شهروند کرد هم اکنون در زندان مرکزی نقدە محبوس می باشد.