صدور حکم ١٠ سال حبس برای دو شهروند اهل ارومیە

صدور حکم ١٠ سال حبس برای دو شهروند اهل ارومیە

10:03 - 8 September 2019

 

هەنگاو: دو شهروند اهل ارومیە از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی بە حبس محکوم شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ١٢ شهریور ٩٨ ( ٣ سپتامبر ٢٠١٩)، دو شهروند اهل روستای ”انبە“ از توابع بخش ترگور ارومیە بە نام های ”صابر کمانی“ و ”کامران کمانی“ هر کدام بە تحمل ٥ سال حبس محکوم شدە و این حکم روز شنبە ١٦ شهریور ماه در زندان ارومیە رسما بە آنها ابلاغ شدە است.

این حکم بە اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژک) و از سوی شعبە اول دادگاه  انقلاب ارومیە صادر شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این دو شهروند در حین برگزاری نشست دادگاه از داشتن حق وکیل محروم بودەاند.

کیوان و صابر روز سەشنبە ١٧ تیر ٩٨ (٨ ژوئیە ٢٠١٩) همراه با شهروند دیگری با هویت ”کیوان مکرم“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت شدە بودند.

این دو هم اکنون در زندان ارومیە محبوس و دوران محکومیت خود را سپری می کنند.