صدور حکم ٣٠ سال حبس برای یک شهروند اهل مهاباد

صدور حکم ٣٠ سال حبس برای یک شهروند اهل مهاباد

18:58 - 2 October 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل مهاباد کە هم اکنون در زندان مهاباد محبوس می باشد، پس از ٦ سال حبس بە تحمل ٣٠ سال حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو،  طی روزهای گذشتە، حسین عثمانی شهروند اهل مهاباد کە هم اکنون در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد، از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب مهاباد بە تحمل ٣٠ سال حبس محکوم شدە است.

این حکم امروز چهارشنبە ١٠ مهر (٢ اکتبر) در زندان مرکزی ارومیە رسما بە حسین عثمانی ابلاغ شدە است.

این زندانی سیاسی سال گذشتە از زندان ارومیە بە زندان مرکزی مهاباد منتقل شدە بود، اما روز دوشنبە ١ مهر ٩٨ (٢٣ سپتامبر ٢٠١٩)، بار دیگر بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە و هم اکنون در بند سیاسی این زندان محبوس می باشد.

حسین عثمانی در تاریخ ١٢ اسفند ١٣٩٢ از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و اواسط اسفند ٩٣ از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب مهاباد بە ریاست قاضی احمد جوادی کیا همراه با دو هم پروندەای دیگر خود بە نام های صابر شیخ عبداللە و دیاکو رسول زادە را بە اتهام مشارکت در بمب گذاری سال ١٣٨٩ مهاباد و عضویت در حزب کوملە بە اعدام در ملاء عام محکوم شدند.

حکم اعدام حسین عثمانی در دی ماه ١٣٩٥ از سوی دادگاه تجدید نظر لغو و بعدها بە ١٥ سال حبس تغییر یافت. با این حال دادگاه انقلاب مهاباد دوبارە برای این شهروند حکم ٣٠ سال حبس صادر کردە است.

این زندانی سیاسی طی شش سال گذشتە در زندان های مهاباد و ارومیە محبوس و از داشتن حق مرخصی محروم بودە است.