صدور حکم ٥ سال حبس برای یک استاد دانشگاه

صدور حکم ٥ سال حبس برای یک استاد دانشگاه

10:12 - 4 December 2019

 

هەنگاو: یک استاد دانشگاه در بوکان از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە تحمل ٥ سال حبس محکوم شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە دکتر ”رشید کرمانج“ از اساتید دانشگاه اهل بوکان از سوی شعبە ١٠١ دادگاه کیفری بوکان بە تحمل ٥ سال حبس محکوم گردید.

بە گفتە یک منبع مطلع، حکم صادرە بە اتهام ”همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران و توهین بە رهبری“ بر این استاد دانشگاه تحمیل شدە است.

پس از اعترض آقای رشید کرمانج حکم صادرە، پروندە وی برای بازبینی بە دادگاه تجدید نظر صادر شدە است.

 د.رشید کرمانج معروف بە "روژ کرمانج" فرزند عبداللە  تیرماه امسال  بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە بود.

وی متولد ١٣٥١ می باشد و دارای مدرک تحصیلی دکترای زبان شناسی می باشد و مدت چند سال در دانشگاه سوران استان هولیر (اربیل) در اقلیم کردستان مشغول تدریس بودە است.