صدور حکم ٤ سال حبس برای یک شهروند اهل ثلاث باباجانی

صدور حکم ٤ سال حبس برای یک شهروند اهل ثلاث باباجانی

22:12 - 29 January 2020

 

هەنگاو: یک شهروند اهل ثلاث باباجانی واقع در استان کرمانشاه کە اردیبهشت ماه امسال بازداشت شدە بود، از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە تحمل حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، یک شهروند اهل ثلاث باباجانی با هویت ”عبداللە احمدی“ فرزند فیض اللە از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس محکوم شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، عبداللە احمدی بە اتهام ”همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران“  ازسوی دادگاه انقلاب جوانرود بە تحمل ٤ سال حبس محکوم شدە است.

عبداللە احمدی ٢٧ سالە  روز یکشنبە ١٥ اردیبهشت ٩٨ (٥ می ٢٠١٩) همراه با یک شهروند دیگر اهل ثلاث باباجانی با هویت ”زاهد محمدی“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت شدە بودند.

عبداللە احمدی پس از دو ماه بازداشت با وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی و موقتا از زندان آزاد شدە بود.