صدور حکم ٣ سال حبس برای یک فعال مدنی اهل دهگلان

صدور حکم ٣ سال حبس برای یک فعال مدنی اهل دهگلان

18:03 - 26 September 2020

 

هەنگاو: یکی از فعالین مدنی اهل دهگلان کە پاییز گذشتە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە بود، از سوی دستگاه قضایی حکومت بە حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە حکم ٣ سال حبس ”صابر قادری“ از فعالین مدنی و زیست‌محیطی شهرستان دهگلان رسماً بە وی ابلاغ شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، صابر قادری خرداد ماه امسال از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی محاکمە و بە اتهام ”عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک)“ بە تحمل پنج سال حبس و بە اتهام “تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل یک سال حبس محکوم شدە است.

 این منبع در ادامە اعلام کرد کە، نشست دادگاه تجدیدنظر صابر قادری روز چهارشنبە ١٢ شهریور ماه امسال (٢ سپتامبر) بە ریاست قاضی ”طیاری“ برگزار شدە و حکم وی بە ترتیب بە ٢٨ ماه و ٨ ماه کاهش یافتە است کە بر طبق قانون تجمیع احکام حکم ٢٨ ماه حبس این فعال کُرد قابل اجرا می باشد.


 صابر قادری ٤٤ سالە روز دوشنبە ١٨ آذر ٩٨ (٩ دسامبر ٢٠١٩) توسط نیروهای ادارە اطلاعات دهگلان از توابع استان کُردستان بازداشت و پس از سە ماه با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی و موقتاً از زندان آزاد شدە بود.

وی از اعضای سازمان زیست محیطی ”جمعیت شیدای سبز لیلاخ“ و انجمن فرهنگی اجتماعی ”نوژین“ می باشد.