صدور حکم ٤ سال حبس برای یک وکیل در سنندج

صدور حکم ٤ سال حبس برای یک وکیل در سنندج

15:58 - 2 July 2020


هەنگاو: فرهاد محمدی وکیل دادگستری و دبیر شاخە کردستان حزب وحدت ملی از سوی دستگاه قضایی حکومت بە حبس محکوم شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، اواسط خرداد ماه امسال، فرهاد محمدی، از وکلای دادگستری و دبیر شاخە کردستان حزب وحدت ملی از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە تحمل ٤ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.


این حکم بە ریاست قاضی سعیدی و بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی صادر شدە است.


فرهاد محمدی، روز چهارشنبە ١٢ دی ٩٧ ( ٢ ژانویە ٢٠١٩)، پس از احضار بە ستاد خبری ادارە اطلاعات بازداشت و پس از شش ماه بازداشت با وثیقە ٥٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە بود.