صدور ١٠ سال حبس برای یک جوان ١٨ سالە در سردشت

صدور ١٠ سال حبس برای یک جوان ١٨ سالە در سردشت

10:58 - 26 May 2018

حمایت از هەنگاو

هەنگاو: در ادامە صدور احکام سنگین دادگاه های ایران برای جوانان و شهروندان کورد، یک جوان اهل سردشت بە تحمل ١٠ سال حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری "هەنگاو“، یک جوان ١٨ سالە اهل سردشت  با هویت ”میلاد کاژی“ از دادگاه انقلاب این شهر بە تمل ١٠ سال حبس محکوم گردید.

دادگاه هفتە گذشتە این حکم را بە اتهام ”همکاری با احزاب کوردستانی اپوزسیون ایران“ بە این جوان ١٨ سالە تحمیل کردە است.

میلاد کاژی حدودا یک ماه پیش از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سردشت بازداشت شدە بود و هم اکنون در زندان مرکزی این شهر محبوس می باشد.