طی سە ماه ٦ کارگر اهل کردستان ایران در اقلیم کردستان جان باختەاند

طی سە ماه ٦ کارگر اهل کردستان ایران در اقلیم کردستان جان باختەاند

00:31 - 24 January 2020

 

هەنگاو: با جانباختن یک کارگر اهل ارومیە در استان دهوک اقلیم کوردستان، شمار کارگرانی کە طی سە ماه گذشتە از کردستان ایران بە منظور کارگری بە اقلیم کردستان سفر و در اثر سوانح کاری جانشان را از دست دادەاند بە ٦ نفر رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز پنج شنبە ٣ بهمن ٩٨ (٢٣ ژانویە ٢٠٢٠)، یک کارگر ٣٩ سالە اهل ارومیە با هویت ”بهمن“ فرزند رحیم در اثر پارە شدن تسمە بالابر و سقوط بار یک تنی بلوک جانش را از دست دادە است. بهمن متاهل و پدر دو فرزند نیز بودە است.

در این حادثە یک کارگر دیگر اهل ارومیە نیز با هویت ”مسعود“ فرزند عبدالرزاق کە ٢٩ سالە می باشد، زخمی شدە است.

هم زمان یک کارگر اهل پیرانشهر با هویت ”حسین محمودی“ در حین کار در یک پروژە ساختمانی در شهر اربیل بە دلیل سقوط از ارتفاع بە شدت زخمی شدە و هم اکنون در یکی از مراکز درمانی این شهر تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارد.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سە ماه گذشتە دست کم ٦ کارگر اهل کردستان ایران در حین کار در اقلیم کردستان بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست دادەاند.

هویت این شش کارگر کە اخبار آنها نیز در بخش کارگری هەنگاو منتشر شدە بە شرح زیر می باشد؛

بهمن قادی اهل بوکان کە در اربیل جانباختە است

ایرج سعیدی اهل ارومیە کە در شهر سوران جانباختە است

هادی صبوری اهل کامیاران کە در اربیل جانباختە است

محمد قاضی ابراهیم اهل سردشت کە در سلیمانیە جانباختە است

جمشید ایزدی اهل مریوان کە در اربیل جانباختە است

بهمن فرزند رحیم اهل ارومیە کە در دهوک جانباختە است