عادل مکرم پس از اعتصاب دوبارە بە سلول انفرادی منتقل شد

عادل مکرم پس از اعتصاب دوبارە بە سلول انفرادی منتقل شد

16:49 - 14 October 2020

 

هەنگاو: یک زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیە برای دومین بار دست بە اعتصاب غذا زدە و بە سلول انفرادی منتقل شد. وی دو هفتە پیش نیز بە مدت سە روز لب‌های خود را دوختە بود.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢٢ مهر ٩٩ (١٣ اکتبر ٢٠٢٠)، عادل مکرم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە با تحویل نامە اعلام اعتصاب غذا در مقابل دفتر افسر نگهبانی تحصن کرد کە پس از چند ساعت توسط نیروهای امنیتی زندان بە سلول انفرادی منتقل شدە است.
 

 عادل مکرم روز یکشنبە ١٣ مهر ٩٩ (٤ اکتبر ٢٠٢٠) نیز  بە نشانە اعتراض بە بلاتکلیفی دە ماهە خود در زندان با دوختن لب‌هایش دست بە اعتصاب غذا زدە بود کە پس از سە روز و با قول مساعد مسئولین زندان مبنی بر تحقق خواستەهایش، بە اعتصاب غدای خود پایان دادە بود.

“عادل مکرم” ٣٠ سالە  اواخر آذر ماه سال گذشتە از سوی حکومت ترکیە و از مرز شهرستان خوی بە ایران دیپورت شدە بو و مدت ٢٠ روز در بازاشتگاه ادارە اطلاعات خوی مورد بازجویی قرار گرفتە و سپس بە زندان خوی منتقل شدە بود. وی نهایتا بە زندان ارومیە منتقل شدە و با گذشت ١٠ ماه همچنان بلاتکلیف می‌باشد.
 

عادل مکرم در تاریخ ١٣ شهریور ماه امسال از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو محاکمە و بە ”عضویت در احزاب کُردستانی و خروج غیرقانونی از کشور“ متهم شدە است.
 

گفتنیست کە عادل مکرم پیشتر عضو حزب دمکرات کُردستان ایران بودە و  تابستان ٩٨ بە ترکیە رفتە و درخواست پناهندگی دادە بود.