عفو بین الملل اجرای حکم شلاق خوانندە کرد را نهادینە کردن وحشیگری خواند

عفو بین الملل اجرای حکم شلاق خوانندە کرد را نهادینە کردن وحشیگری خواند

15:22 - 2 August 2019

 

هەنگاو: سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیەای اجرا شدن حکم ١٠٠ ضربە شلاق یک خوانندە کرد اهل ارومیە را بە شدت محکوم و از آنها بە عنوان نهادینە کردن وحشیگری و تبدیل آن بە قانون نام برد.

بە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیەای از اجرای صد ضربه شلاق پیمان میرزا زاده، خواننده کرد اهل ارومیه، بەشدت انتقاد کرد و این اقدام را ”مجازاتی بی‌رحمانه“ خواند که ”ماهیت غیرانسانی نظام قضایی ایران“ یعنی ”نهادینه کردن وحشیگری و تبدیل آن به قانون“ را برجسته می‌کند.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات شمال آفریقا و خاورمیانه در سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۱۰ مرداد، ضمن محکوم کردن حکم شلاق پیمان میرزا زاده اعلام کرد که “هیچ توجیهی برای شلاق زدن انسان‌ها وجود ندارد. مجازات شلاق مصداق شکنجه است و بر اساس قوانین بین‌المللی یک جنایت محسوب می‌شود. حکومت ایران با توجه به عضویت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ایران قانونا مکلف است تا این مجازات و انواع دیگر مجازات‌های بدنی مانند قطع اعضای بدن و کور کردن چشم را لغو کند.”

 بە گزارش هەنگاو، بامداد روز یکشنبە (٦ مرداد ٩٨ / ٢٨ ژوئیە ٢٠١٩)، حکم ١٠٠ ضربە شلاق پیمان میرزازادە، از هنرمندان جوان ارومیە در دادگاه این شهر بە اجرا در آمد.

وی اواسط مرداد امسال بە اتهام خواندن سرود انقلابی و پوشیدن لباس مبارزین کرد، از سوی شعبە ١١٠ دادگاه عمومی ارومیە بە ٢ سال حبس تعزیری و ١٠٠ ضربە شلاق محکوم شدە بود و هم اینک در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد.

پیمان میرزازادە فرزند نوردین و از ساکنین روستای ”گنگچین“ ارومیە، در تاریخ ٢٧ آذرماه سال ١٣٩٦ از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شت و سپس بە تحمل ٦ ماه حبس محکوم شدە بود کە در تاریخ ١٨ خرداد ٩٧ از زندان آزاد شدە بود.