غرق شدن پنج عضو یک خانوادە سردشتی در آبهای فرانسه

غرق شدن پنج عضو یک خانوادە سردشتی در آبهای فرانسه

12:06 - 28 October 2020

 

هه‌نگاو: در اثر غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در آبهای مابین فرانسە و بریتانیا پنج عضو یک خانوادە اهل سردشت غرق شدەاند کە جسد یکی از آنها تاکنون کشف نشدە است.

 بر طبق گزارشاتی کە رسانەهای فرانسوی منتشر کردەاند، این قایق بامداد سەشنبە ٦ آبان ٩٩ (٢٧ اکتبر ٢٠٢٠) در آبهای کانال مانش، مابین فرانسە و بریتانیا غرق شدە کە سرنشینیان آن ٢٧  پناهجو بودەاند.

منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە در این حادثە پنج عضو یک خانوادە اهل روستای ”گلینە“ از توابع سردشت جانشان را از دست دادەاند.

هویت افرادی کە جانشان را از دست دادەاند بە شرح زیر می باشد؛
رسول ایران‌نژاد ۳۵ ساله
شیوا محمدپناهی ۳۵ ساله
آنیتا ایران‌نژاد ۹ ساله
آرمین ایران‌نژاد ۶ ساله
آرتین ایران‌نژاد ۱۵ ماهه

گفتنیست که جسد چهار عضو این خانواده از سوی تیم‌های تجسس کشف شده و تاکنون جسد آرتین ۱۵ ماهه کشف نشده است.