فردا حکم اعدام یک جوان در سنندج اجرا می شود، درخواست خانوادەاش برای رضایت

فردا حکم اعدام یک جوان در سنندج اجرا می شود، درخواست خانوادەاش برای رضایت

17:17 - 17 December 2019

 

هەنگاو: اجرای حکم اعدام یک جوان اهل شهرستان دهگلان کە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود، قریب الوقوع می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، قرار است کە بامداد روز چهارشنبە ٢٧ آذر ٩٨ (١٨ دسامبر ٢٠١٩) حکم اعدام یک شهروند اهل دهگلان با هویت ” فرزاد سیف پناهی“ ٣٦ سالە در زندان مرکزی سنندج اجرا شود.

فرزاد سیف پناهی در پاییز سال ١٣٩٣ بە اتهام قتل یک شهروند دیگر با هویت ”سعدی قادری“ بازداشت و بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود.

وکیل آقای سیف پناهی طی گفتگویی با یکی از همکاران سازمان حقوق بشری هەنگاو اعلام کردە است کە وی فردا اعدام خواهد شد.

خانوادە آقای سیف پناهی با انتشار بیانەای در شبکەهای مجازی از مردم خواستەاند کە برای کسب رضایت خانوادە مقتول با آنها همکاری کنند.

از سوی دگیر، شماری از فعالین مدنی از جملە پدر و مادر رامین حسین پناهی  با انتشار بیانەای اعلام کردەاند کە ” اکنون که پروندەی قتل بە مرحله نهایی اجرای حکم قصاص نفس رسیده است،ما امضا کنندگان این نامه بدون داوری و قضاوت در این باڕە صرفا بر اساس اعتقاد به متوقف کردن چرخەی خشونت و ترویج و بنیان فرهنگ آشتی، انسانیت،جوانمردی و عفو و بخشش در جامعه از خانواده محترم قادری  درخواست و استدعا داریم بار دیگر درس بزرگی و بزرگواری و صلح دوستی خود را به  انسان دوستان  و وجدان های بیدار بیاموزند.   با گذشت و بخشش، نام نیک خود را نیک ترگردانند. بی تردید این کار سترگ شما هیچگاە فراموش نخواهد شد و  برگ زرینی از تاریخ  کوردستان بە نام شما ثبت خواهد گردید.“