قطور/ کارگر جوان در اثر ریزش دیوار جان باخت

قطور/ کارگر جوان در اثر ریزش دیوار جان باخت

13:18 - 12 June 2020


هەنگاو: یک کارگر جوان در حین کار در بخش قطور شهرستان خوی در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانش را از دست داد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢٢ خرداد ٩٩ (١١ ژوئن ٢٠٢٠)، یک کارگر اهل خوی با هویت ”یعقوب صادقی“ ٣٠ سالە در حین کار و بە دلیل ریزش دیوار جانش را از دست دادە است.


این کارگر در حین کار در روستای ”راویان“ بخش قطور از توابع شهرستان خوی دچار حادثە شدە قبل از انتقال بە مراکز درمانی جانش را از دست دادە است.