لیلا زرافشان در زندان مرکزی سنندج اعدام شد

لیلا زرافشان در زندان مرکزی سنندج اعدام شد

09:28 - 26 September 2019

 

هەنگاو: حکم اعدام یک زن کرد کە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود، در زندان مرکزی سنندج اجرا شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز پنجشنبە ٤ مهر ٩٨ (٢٦ سپتامبر ٢٠١٩)، حکم اعدام یک شهروند زن  با هویت ”لیلا زر افشان“ در زندان مرکزی سنندج بە اجرا در آمد.

لیلا زرافشان بە اتهام قتل همسرش از ٥ سال پیش بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.

روز گذشتە نیز دست کم ٤ زندانی در زندان مرکزی ارومیە بە اتهام قتل عمد و جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدەاند.