مرگ دو کارگر جوان کورد در ساوە + عکس

مرگ دو کارگر جوان کورد در ساوە + عکس

14:23 - 13 March 2018

هەنگاو: دو جوان کورد کە در انبار ی شرکت داروسازی کار می کردند، بە دلیل آتش سوزی در انبار این شرکت جانشان را از دست دادند.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، روز دوشنبە ( ٢١ اسفند / ١٢ مارس)، دو جوان کارگر کورد کە در شرکت صنایع شیمیایی دارویی ارسطو واقع در ساوە مشغول کارگری بودند، بە دلیل آتش سوزی دچار سوختگیشدید شدە و جانشان را از دست دادند.

هویت این دو کارگر جوان ”حسن کورد“ و ”سامان رنجبر“ اعلام شدە است.

انبار این کارخانە روز جمعە دچار آتش سوزی شدە بود و پس از ٤ روز و بە دلیل بالا بودند درصد سوختگی کە ٧٠ و ٨٠ در صد اعلام شدە، جانشان را از دست دادەاند.