مرگ کارگر کامیارانی در اقلیم کردستان

مرگ کارگر کامیارانی در اقلیم کردستان

00:12 - 21 November 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل کامیاران کە برای کارگری ەب اقلیم کردستان رفتە بود، بە دلیل سوانح کاری جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٢٩ آبان ٩٨ (٢٠ نوامبر ٢٠١٩)، یک کارگر اهل کامیاران با هویت ”هادی صبوری“ فرزند محمود در شهر اربیل (هولیر) بە دلیل سوانح کاری جانش را از دست داد.

بە گفتە یک منبع مطلع، هادی صبوری ٣٥ سالە بودە و بە دلیل سقوط از ارتفاع جانش را از دست دادە است.