مرگ یک کارگر اهل پیرانشهر در اثر سانحە کار در اقلیم کوردستان

مرگ یک کارگر اهل پیرانشهر در اثر سانحە کار در اقلیم کوردستان

16:27 - 11 May 2020


هەنگاو: یک کارگر اهل پیرانشهر کە حدودا دو ماه پیش در اقلیم کردستان دچار حادثە کار شدە بود، جانش را از دست داد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢١ اردیبهشت ٩٩ (١٠ می ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل روستای ”دربکە“ از توابع پیرانشهر با هویت ”انور چرخ انداز“ در یکی از مراکز درمانی تبریز جانش را از دست داد.


بە گفتە یک منبع مطلع، این جوان زمستان سال گذشتە برای کارگری بە اقلیم کردستان سفر کردە و در منطقە بارزان و در مرغداری مشغول کار بودە، کە در اثر صاعقە و انفجار تانکر گازوئیل دچار سوختگی شدید شدە بود.


انور چرخ انداز پس از این حادثە جهت مداوا بە مراکز درمانی شهر تبریز منتقل شدە بود و پس از دو ماه بە دلیل درصد بالای سوختگی جانش را از دست داد.