مرگ یک کولبر در اثر سرما و زخمی شدن ٣ کولبر با شلیک نیروهای مسلح ایران

مرگ یک کولبر در اثر سرما و زخمی شدن ٣ کولبر با شلیک نیروهای مسلح ایران

10:54 - 6 January 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە سە کولبر دیگر در مرزهای کردستان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە و یک کولبر نیز در اثر سرما جانش را از دست داد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه شنبە (١٥ دی ٩٧ / ٥ ژانویە ٢٠١٩)، یک کولبر اهل پیرانشهر با هویت “یوسف محمدی اصل” اهل پیرانشهر، در مرز کانی خدا و در اثر سرما جانش را از دست داد. وی متاهل و پدر دو فرزند بودە است.

همان روز، یک کولبر ٢٤ سالە اهل ارومیە با هویت ”نحو عبادی“فرزند اسمائیل، از سوی نیروهای مستقر در پاسگاه مرزی ”بردوک“ ارومیە مورد هدف مستقیم قرار گرفتە و از ناحیە پا زخمی شدە است.

نیروهای مسلح مستقر در این پایگاه، روز پنجشنبە هفتە گذشتە نیز یک کولبر را با هویت ”یعقوقب نیک سیرت“ بە قتل رساندە بودند.

از سوی دیگر، روز جمعە (١٤ دی / ٤ ژانویە)، یک کولبر اهل پیرانشهر با هویت ” امید ایراندوست“ در مرز کانی خدا از سوی نیروهای مسلح ایران بە شدت زخمی شدە است.

طی روزهای گذشتە یک کولبر اهل سردشت نیز در مناطق مرزی این شهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە شدت زخمی شدە است.

هویت این کولبر ”احمد عزیزی“ ٢٩ سالە و فرزند نورالدین اعلام شدە است.