هر سە روز یک شهروند کرد اعدام شدە است

هر سە روز یک شهروند کرد اعدام شدە است

23:06 - 3 August 2019

 

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی بە طور متوسط هر سە روز حکم اعدام یک شهروند کرد در زندان های ایران اجرا شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه ژوئیە ٢٠١٩ دست کم ١١ شهروند کرد در زندان های ایران اعدام شدەاند.

بر طبق این گزارش، ١٠ شهروند از استان آذربایجان غربی (ارومیە) و یک شهروند از استان لرستان اعدام شدەاند.

تمامی افراد اعدام شدە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە و دو نفر از آنها نیز زن بودەاند.