وخامت وضعیت جسمانی پریسا سیفی و انتقال وی بە بیمارستان

وخامت وضعیت جسمانی پریسا سیفی و انتقال وی بە بیمارستان

17:43 - 20 February 2020

 

هەنگاو: پریسا سیفی فعال فرهنگی اهل کامیاران کە بیش از دە روز است دست بە اعتصاب غذا زدە است، بە دلیل وخامت وضعیت جسمانی بە مراکز درمانی منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه چهارشنبە ٣٠ بهمن ٩٨ ( ١٩ فوریە ٢٠٢٠)، پریسا سیفی فعال فرهنگی بازداشت شدە اهل کامیاران پس از ١٠ روز اعتصاب بە بیمارستان “توحید” سنندج منتقل شدە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، پریسا سیفی در حالی بە دلیل وضعیت وخیم جسمانی بە بیمارستان توحید منتقل شدە است کە خون بالا آوردە و با این حال حاضر نشدە است کە سرم برای وی تزریق شود.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، بیش از ٢٠ تن از نیروهای امنیتی در حین انتقال بە بیمارستان همراه وی بودە و تمامی کادر پزشکی بیمارستان را تهدید کردەاند کە نباید این خبر رسانەای شود.

پریسا سیفی، از فعالین فرهنگی و مدنی اهل کامیاران از روز یکشنبە ٢٠ بهمن ٩٨ (٩ فوریە ٢٠٢٠) بە نشانە اعتراض بە ادامە بلاتکلیفی و فشار نهادهای امنیتی برای اخذ اعترفات اجباری  دست بە اعتصاب غذا زدە است.

پرونده خانم سیفی به مدت ٤ هفتە است کە به دادگاه انقلاب سنندج انتقال داده شدە، اما هر بار به بهانەای به تعلیق انداختە می شود.

پریسا صیفی روز سەشنبە ٢١ آبان ٩٨ (١٢ نوامبر ٢٠١٩) از سوی نیروهای اطلاعات سپاه سنندج بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، پریسا سیفی بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی مردم کردستان بە نشانە محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە (روژاوا) بازداشت شدە است.

پریسا سیفی فارغ تحصیل  رشتە هنر (طراحی و گرافیک) و سابقە عضویت در ارکسترای فلارمونیک سنندج را دارست. وی از بازیگران فیلم “مینتی” بودە و سال ٢٠١٧ نیز در برنامە هنری کرد آیدل شرکت کردە بود.